Mrs. Roza’s New Year Wish

Mrs. Roza’s New Year Wish

Click for the Armenian Version 84-ամյա տիկին Ռոզայի ամանորյա երազանքը   84-ամյա Ռոզա Բայրամյանը Նոյեմբերյանի հիվանդանոցի միջանցքներում հարցուփորձ է անում. «Աղջկաս չե՞ք տեսել»: Տիկին Ռոզան փնտրում է ամերիկյան «Գլենդեյլ Ադվենտիստ» բժշկական կենտրոնի աշխատակցուհի...
Kindergarten Being Built In Karin Tak Village

Kindergarten Being Built In Karin Tak Village

Yerevan, November 14, 2016 – A new kindergarten, now under construction, is the fourth major community-development project to be implemented by the Hayastan All-Armenian Fund in Karin Tak, a village in Artsakh’s Shushi Region. In recent years, the fund has built Karin...

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from the homeland!

Thank you for actively joining our global ArmeniaFund community!